Władze PSDE

Skład Zarządu PSDE

Michał Suska pełni funkcję Prezesa Zarządu PSDE. Jest również Prezesem Zarządu największego w Polsce brokera energetycznego - firmy Energomix Sp. z o.o., oraz ekspertem Business Centre Club ds. efektywności energetycznej. Michał Suska wykonał wiele projektów doradczych dla instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw, prowadził seminaria i konferencje na temat obniżenia kosztów energii między innymi dla Business Centre Club.  Wcześniej zdobywał doświadczenie w irlandzkim funduszu typu private equity, gdzie zajmował się inwestycjami na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.  Pracował również w banku inwestycyjnym UniCredit CAIB oraz Ernst & Young Corporate Finance. Michał jest absolwentem dwóch kierunków w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz stypendystą HaskayneSchool of Business (University of Calgary). Studiował także na Wydziale EiTI Politechniki Warszawskiej oraz w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Odbył wiele specjalistycznych krajowych i zagranicznych kursów z zakresu efektywnego wykorzystania energii elektrycznej, technik sprzedaży oraz finansów.


Mariusz Kożuchowski pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PSDE. Jest również  założycielem i właścicielem firmy MERICORE specjalizującej się w tworzeniu rozwiązań zwiększających efektywność dla przemysłu oraz zarządzaniu jakością dla firm oraz odbiorców indywidualnych. Jest również asystentem na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w Instytucie Metrologii i Inżynierii Biomedycznej. Doktoryzuje się z zakresu laserowych technik interferencyjnych. Prowadzi zajęcia z metrologii, interferometrii przemysłowej i zarządzania jakością. Mariusz Kożuchowski jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej na specjalności Metrologia i Komputerowe Systemy Pomiarowe. Był członkiem SF Business Centre Club. Laureat międzynarodowego konkursu z zakresu przedsiębiorczości organizowanego przez Uniwersytet Cambridge.


 

Skład Komisji Rewizyjnej PSDE

Paweł Helta, Piotr Palikowski, Piotr Furmański

 

Skład Rady Programowej PSDE

W trakcie tworzenia.

Wspierają nas


© 2012 - Polskie Stowarzyszenie Doradztwa Energetycznego
Projekt graficzny:
CMS: