Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej

SKNEN to jedno z najbardziej aktywnych kół naukowych na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. Studenci z koła zaangażowani są w wiele projektów z dziedziny odnawialnych źródeł energii, nowych rozwiązań w energetyce, oraz popularyzacji wiedzy. Do ich osiągnięć zalicza się m.in. zbudowanie układu kolektorów słonecznych podgrzewających wodę dla Instytutu Techniki Cieplnej, zaprojektowanie silnika Stirlinga napędzanego parafiną, zbudowanie makiety przedstawiającej przekrój przez odwiert wydobywczy gazu łupkowego, oraz budowa turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu.


Studenci zrzeszeni w SKNEN biorą również aktywny udział w wydarzeniach organizowanych poza uczelnią. Byli obecni na festynach naukowych organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik, organizowali warsztaty dla szkół we współpracy z PSDE, a także brali udział w licznych debatach oksfordzkich poświęconych aktualnym problemom polskiej energetyki i gospodarki. SKNEN jest zawsze otwarte na współpracę z firmami i instytucjami, które podzielają nasze zainteresowanie niekonwencjonalnymi rozwiązaniami w energetyce.


Więcej informacji na stronie www.sknen.itc.pw.edu.pl

Wspierają nas


© 2012 - Polskie Stowarzyszenie Doradztwa Energetycznego
Projekt graficzny:
CMS: