www.reo.pl - Rynek Energii Odnawialnej:

"W czerwcu 2012 r. działalność rozpoczęło Polskie Stowarzyszenie Doradztwa Energetycznego. Jest to pierwsza na rynku branżowa organizacja zajmująca się tematem działania na zliberalizowanym rynku energetycznym z perspektywy detalicznej.

Stowarzyszenie stwarza możliwości do dyskusji oraz występowania jako wspólny głos w branży, zrzeszając firmy doradcze i pośredniczące przy optymalizacji kosztów energii, spółki obrotu energią oraz dystrybutorów energii, instytucje naukowe, samorządowe oraz ludzi na stałe związanych z sektorem energetycznym w Polsce.

Jak informują przedstawiciele organizacji, PSDE chce w szczególności zrzeszać coraz szerszą grupę firm i osób zawodowo zajmujących się doradztwem energetycznym, a która nie ma jeszcze wspólnej reprezentacji oraz organizacji wyznaczającej standardy profesjonalnego działania.

Trzema podstawowymi kierunkami działalności Stowarzyszenia mają być: edukacja (np. szkolenia zawodowe i działania rekrutacyjne, certyfikacja doradców energetycznych, szkolenia dla instytucji publicznych, przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych), doradztwo (np. badania rynku, grupy zakupowe, audyty energetyczne, kapanie wizerunkowe) oraz promocja (np. organizacja konferencji oraz seminariów, konkursy branżowe, tworzenie niezależnych raportów i rankingów, współpraca z branżowymi organizacjami międzynarodowymi, kampanie świadomościowe dla odbiorców).

W opinii przedstawicieli PSDE w dobie zmian w polskim sektorze energetycznym konieczna jest merytoryczna dyskusja pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku, doradcami energetycznymi oraz organami państwowymi, mająca na celu określenie odpowiedniego kierunku tych zmian. Takim forum ma być Polskie Stowarzyszenie Doradztwa Energetycznego.

PSDE zaprasza firmy doradcze i pośredniczące, spółki obrotu energią, dystrybutorów energii, instytucje samorządowe oraz instytucje pokrewne branżowo do udziału w projekcie."

www.reo.pl

Wspierają nas


© 2012 - Polskie Stowarzyszenie Doradztwa Energetycznego
Projekt graficzny:
CMS: