Media

www.smart-grids.pl - Smart Grids Polska:

"Utworzenie Polskiego Stowarzyszenia Doradztwa EnergetycznegoW czerwcu 2012 r. działalność rozpoczęło Polskie Stowarzyszenie Doradztwa Energetycznego. Jest to pierwsza i jak do tej pory jedyna na rynku branżowa organizacja zajmująca się tematem działania na zliberalizowanym rynku energetycznym z perspektywy detalicznej.Polskie Stowarzyszenie Doradztwa Energetycznego stwarza możliwości do dyskusji oraz występowania jako wspólny głos w…

E.E.L. Events Ltd.:

"Polish Association for Energy Advisory, created in May 2012, is the first and only organization representing interests of the energy advisory sector in perspective of an open energy market in Poland. PAEA unites energy advisors, suppliers, intermediaries and institutions interested in development of this sector. Energy advisory, in the field of energy cost reduction, is a rapidly growing area in Poland. PAEA promotes the idea of liberalization in…

www.reo.pl - Rynek Energii Odnawialnej:

"W czerwcu 2012 r. działalność rozpoczęło Polskie Stowarzyszenie Doradztwa Energetycznego. Jest to pierwsza na rynku branżowa organizacja zajmująca się tematem działania na zliberalizowanym rynku energetycznym z perspektywy detalicznej.Stowarzyszenie stwarza możliwości do dyskusji oraz występowania jako wspólny głos w branży, zrzeszając firmy doradcze i pośredniczące przy optymalizacji kosztów energii, spółki obrotu energią oraz…

Wspierają nas


© 2012 - Polskie Stowarzyszenie Doradztwa Energetycznego
Projekt graficzny:
CMS: