Korzyści z członkostwa

Członek wspierający

Osoba fizyczna:

1.      Prawo do posługiwania się tytułem „Członek PSDE” oraz logiem Stowarzyszenia.

2.      Dostęp do forum „doradcyenergetyczni.pun.pl”, a na nim możliwość prowadzenia dyskusji i wymiany informacji z doradcami z całej Polski.

3.      Aktualne wiadomości z branży w Newsletterze (co 2 tygodnie) oraz w biuletynie Wolna Energia (co 3 miesiące), a także możliwość zamieszczania w nich własnych ogłoszeń i artykułów.

4.      Prawo udziału w konferencjach, seminariach, warsztatach i innych wydarzeniach organizowanych przez PSDE.

5.      Możliwość współtworzenia Standardów Certyfikowanego Doradcy Energetycznego

6.      Możliwość opiniowania aktów prawnych i innych dokumentów oraz wytycznych, które kierowane są do PSDE przez administrację rządową i samorządową w ramach konsultacji społecznych w szeroko rozumianym obszarze energetyki

7.      Dostęp do różnorodnej palety ofert specjalnych przygotowywanych przez PSDE wspólnie z partnerami Stowarzyszenia

8.      Współpraca przy raportach badawczych i publikacjach

 

Osoba prawna

1.      Prawo do posługiwania się tytułem „Członek PSDE” oraz logiem Stowarzyszenia.

2.      Możliwość zamieszczenia na stronie PSDE: loga, opisu i odnośnika do strony internetowej członka.

3.      Prawo delegacji jednego przedstawiciela mającego prawa członka osoby fizycznej.

4.      Dostęp do forum „doradcyenergetyczni.pun.pl”, a na nim możliwość prowadzenia dyskusji i wymiany informacji z doradcami z całej Polski (dla przedstawiciela).

5.      Aktualne wiadomości z branży w Newsletterze (co 2 tygodnie) oraz w biuletynie Wolna Energia (co 3 miesiące), a także możliwość zamieszczania w nich własnych ogłoszeń i artykułów.

6.      Prawo udziału w konferencjach, seminariach, warsztatach i innych wydarzeniach organizowanych przez PSDE (dla przedstawiciela).

7.      Możliwość promocji podczas wydarzeń organizowanych przez PSDE oraz w materiałach publikowanych przez PSDE.

8.      Możliwość współtworzenia Standardów Certyfikowanego Doradcy Energetycznego.

9.      Możliwość opiniowania aktów prawnych i innych dokumentów oraz wytycznych, które kierowane są do PSDE przez administrację rządową i samorządową w ramach konsultacji społecznych w szeroko rozumianym obszarze energetyki.

10.  Dostęp do różnorodnej palety ofert specjalnych przygotowywanych przez PSDE wspólnie z partnerami Stowarzyszenia (dla przedstawiciela).

11.  Współpraca przy raportach badawczych i publikacjach.

Członek zwyczajny


 

Osoba fizyczna oraz przedstawiciel osoby prawnej z chwilą otrzymania statusu członka zwyczajnego otrzymują czynne i bierne prawo wyborcze.

Wspierają nas


© 2012 - Polskie Stowarzyszenie Doradztwa Energetycznego
Projekt graficzny:
CMS: