Dane kontaktowe

Polskie Stowarzyszenie Doradztwa Energetycznego

ul. Czereśniowa 98

02-456 Warszawa

biuro@psde.pl

www.psde.pl


Polskie Stowarzyszenie Doradztwa Energetycznego z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowej 8/16, 02-485 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000419709 przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP: 522-299-67-12, o nr  REGON: 146114555.

Nr konta:  Bank Millennium S.A. 65 1160 2202 0000 0002 1828 6591
*
*
*

© 2012 - Polskie Stowarzyszenie Doradztwa Energetycznego
Projekt graficzny:
CMS: