Rynek

Rynek energii elektrycznej w Polsce działa na podstawie ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. oraz na podstawie powiązanych z ustawą rozporządzeń. Wraz z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, polskie prawo dostosowane zostało do prawodawstwa unijnego, w tym przede wszystkim do Dyrektywy UE o zasadach wspólnego rynku energii elektrycznej.

Obecnie jedną z najistotniejszych korzyści wynikających z dostosowania prawa polskiego do ustawodawstwa Unii Europejskiej jest, od 1 lipca 2007 r.,  możliwość swobodnego wyboru dostawcy energii.

Zakup energii od dowolnego dostawcy możliwy jest dzięki obowiązywaniu tzw. zasady TPA (Third Party Access). Zasada dostępu stron trzecich do sieci oznacza możliwość korzystania przez klienta z sieci lokalnego dostawcy energii w celu dostarczenia energii kupionej przez niego u dowolnego sprzedawcy. Lokalny dostawca zobowiązany jest do przesyłu energii kupionej przez znajdującego się na jego obszarze klienta.

Wspierają nas


© 2012 - Polskie Stowarzyszenie Doradztwa Energetycznego
Projekt graficzny:
CMS: