Działalność edukacyjna

Polskie Stowarzyszenie Doradztwa Energetycznego wyznacza standardy profesjonalnej działalności na rynku doradztwa energetycznego w wymiarze komercyjnym i technicznym. PSDE skupia osoby pracujące jako doradcy energetyczni dla klientów pragnących zredukować koszty energii, w szczególności energii elektrycznej i gazu. Dzięki liberalizacji prawa energetycznego (1 lipca 2007 roku) powstał w Polsce nowy obszar aktywności zawodowej. PSDE ocenia, że w obszarze sprzedaży energii elektrycznej (w spółkach obrotu oraz w firmach pośredniczących) zatrudnionych jest w Polsce obecnie do 2 tysięcy osób. Natomiast, wg danych URE cała zbiorowość odbiorców energii elektrycznej liczy ponad 16 milionów.

PSDE zajmuje się lub zamierza podjąć działania w następujących miejscach:

  • Certyfikacja w zawodzie doradcy energetycznego (tytuł Certyfikowany Doradca Energetyczny)
  • Szkolenia dla osób zainteresowanych pracą w branży doradztwa i pośrednictwa energetycznego
  • Współpraca z uczelniami wyższymi w celu promocji profesjonalnego doradztwa energetycznego
  • Współpraca z mediami w celu edukacji społeczeństwa o liberalizacji rynku energetycznego
  • Szkolenia dla instytucji publicznych z zakresu obniżenia kosztów energii w świetle Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  • Szkolenia dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych w zakresie możliwości zmniejszenia kosztów energii, w tym efektywnego gospodarowania energią

 Wkrótce PSDE opublikuje informacje dotyczące powyższych aktywności. Zapraszamy do kontaktu z Biurem PSDE w celu omówienia szczegółów: biuro@psde.pl, tel.: 793-033-591. 

Wspierają nas


© 2012 - Polskie Stowarzyszenie Doradztwa Energetycznego
Projekt graficzny:
CMS: