Dementi Ministra

Wczorajsze oświadczenie wiceministra gospodarki o przejęciu przez spółki energetyczne nierentownych kopalni zachwiało kursami akcji spółek energetycznych. Niespodziewanie o 15 przyszło dementi tej decyzji, a wiceminister Tomczykiewicz oświadczył, że „Informacja o przejmowaniu górnictwa przez energetykę to nadinterpretacja”.


Rzucane na wiatr wypowiedzi przedstawicieli rządu pogłębiają chaos wokół państwowych spółek górniczych. W największych tarapatach finansowych znajduje się Kompania Węglowa, w której w grudniu może zabraknąć pieniędzy na wypłaty. Jedynym, co do tej pory utrzymywało Kompanię przy życiu, były kolejne wpłaty od Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która w lipcu sfinalizowała umowę na kupno od Kompanii kopalni Knurów-Szczygłowice za 1,49 mld zł. JSW jednak sama znalazła się ostatnio w kiepskiej sytuacji, gdyż spadek cen węgla i koksu, oraz rosnące zadłużenie powodują coraz większe straty finansowe spółki.


Nie najlepsza sytuacja panuje również w Katowickim Holdingu Węglowym. Niska cena węgla bardzo mocno uderza w wyniki finansowe spółki, która w desperacji zamyka jedną z trzech swoich kopalń. Aby uniknąć protestów społecznych, zarząd KHW zobowiązał się, że wszyscy zwolnieni górnicy zostaną zatrudnieni w pozostałych kopalniach spółki. Może to jednak oznaczać, że niebawem KHW znajdzie się w pułapce przerostu zatrudnienia i wysokich kosztów.


Wczorajsze niefortunne oświadczenie wiceministra potwierdziło, że przejęcie kopalń przez spółki energetyczne jest rozważane na poważnie przez rząd. Będzie to oczywiście oznaczało wyższe koszty spółek energetycznych i wyższą cenę energii elektrycznej na giełdzie.


fot. pixabay.com

Wspierają nas


© 2012 - Polskie Stowarzyszenie Doradztwa Energetycznego
Projekt graficzny:
CMS: