Działalność statutowa

Polskie Stowarzyszenie Doradztwa Energetycznego wyznacza standardy profesjonalnej działalności na rynku doradztwa energetycznego w wymiarze komercyjnym i technicznym. Naszą ambicją jest aktywne uczestnictwo w kreowaniu rzeczywistości na rynku energetycznym w wymiarze krajowym i międzynarodowym. PSDE chce zostać forum do dyskusji na temat kierunku rozwoju rynku energetycznego. Planujemy organizację konferencji i seminariów z udziałem osób odpowiedzialnych za kształt naszej branży. Chcemy nagradzać najlepsze produkty oraz je oceniać z obiektywnej perpsektywy. Przede wszystkim, chcemy integorwać środowisko osób zajmująych się doradztwem energetycznym i sprzedażą produktów energetycznych oraz stanowić wspólny medialny głos naszej zbiorowości. 

Uruchomiliśmy już forum internetowe dla członków PSDE: www.doradcyenergetyczni.pun.pl
Od kilku miesięcy wydajemy kwartalnik „Wolna Energia”. Jest on dostępny bezpłatnie w formie elektronicznej dla członków PSDE. Członkowie Stowarzyszenia otrzymują również Newsletter z aktualnościami z branży oraz ogłoszeniami i zapowiedziami. 

Poza tym PSDE zajmuje się lub zamierza podjąć działania w następujących obszarach:
  • Organizacja konferencji i seminariów dotyczących rynku energetycznego oraz uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez zewnętrzne podmioty,  
  • Promocja idei liberalizacji rynku oraz uczciwych zachowań graczy obecnych w branży,  
  • Informowanie i wyjaśnianie kwestii dotyczących branży do szerokiej grupy odbiorców energii, między innymi za pośrednictwem mediów,
  • Współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi (np. URE, TOE),
  • Opiniowanie regulacji prawnych i uczestnictwo w dyskusjach tematycznych,
  • Organizacja konkursów branżowych z przyznaniem nagród „Energetyczna Innowacja Roku”, „Doradca Energetyczny Roku”, „Najwyższa jakość obsługi klienta w energetyce”,
  • Tworzenie niezależnych raportów oraz rankingów,
  • Integracja środowiska doradców energetycznych - konwent.

Wkrótce PSDE opublikuje informacje dotyczące powyższych aktywności. Zapraszamy do kontaktu z Biurem PSDE w celu omówienia szczegółów: biuro@psde.pl, tel.: 793-033-591.  

Wspierają nas


© 2012 - Polskie Stowarzyszenie Doradztwa Energetycznego
Projekt graficzny:
CMS: